Người Trung Quốc 'sở hữu' các lô đất biên giới, ven biển bằng cách nào?

Chia sẻ Facebook
17/05/2020 14:01:04

Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 ha đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất.

Chia sẻ Facebook