Người lao động cách ly vì COVID-19 vẫn được hưởng lương

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 19:55:13

Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch COVID-19, như phải đi cách ly, thì vẫn được hưởng lương bình thường.

Ông Nguyễn Huy Hưng, cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương - Ảnh: T.G


Đây là nội dung chính trong văn bản của Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa gửi các Sở Lao động, thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc, và giải quyết chế độ cho người lao động  trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất đẫn đến có những lao động phải ngừng việc.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều lao động nước ngoài không thể trở lại làm việc. Thậm chí có những lao động thuộc diện phải đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Để thuận lợi cho việc chi trả lương cho người lao động thuộc các diện kể trên, Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn các các Sở Lao động, thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn việc chi trả lương của doanh nghiệp theo đúng quy định tại điều 98 của Bộ Luật lao động hiện hành về trả lương khi ngừng việc.

Với các trường hợp người lao động không thể trở lại làm việc do dịch COVID-19, trong đó có đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương theo quy định của điều 98.

Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, hay ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương.

Mức lương sẽ do người lao động và chủ sử dụng lao động thỏa thuận, nhưng trong trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; ngừng việc trên 14 ngày thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trong trường hợp người lao động phải chuyển đổi vị trí làm việc, việc chuyển đổi chỉ mang tính tạm thời, và tiền lương phải do 2 bên thỏa thuận.

Nhiều doanh nghiệp cho biết tiếp tục nhận tín hiệu vui khi được giảm giá cho thuê, thậm chí có chủ nhà không tính tiền thuê nhà.

Chia sẻ Facebook
loading...