Người đàn bà sành sỏi "ngọt ngào tâm sự" đánh bẫy trai quê

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:44:25

Người đàn bà đã có chồng viện nhiều lý do khác nhau để nhờ “bạn trai” chuyển tiền vào tài khoản. Gần 1 năm "tâm sự", anh H đã chuyển tiền cho Thoảng hơn 20 lần, với tổng cộng gần 500 triệu đồng...

Chia sẻ Facebook