Người cha kỳ lạ ở Sài Gòn: Đổi 100 tỷ để mua đại dương yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Chia sẻ Facebook
08/01/2020 08:50:40

Tiền đúng là nhiều thật, nhưng ở ngôi nhà đặc biệt này còn có một thứ to lớn và quan trọng hơn rất nhiều đó là tình thương. Ông Hiệp cười kể lại: "Lúc tôi đi công chứng giấy tờ để tặng ngôi nhà và mảnh đất này cho các con, bạn bè tôi hỏi là: Bộ ông có cả nghìn tỷ hay sao mà cho 100 tỷ thấy nhẹ nhàng vậy? Tôi mới trả lời đời tôi trải qua nhiều thăng trầm rồi, cực khổ có, sung sướng có, giờ cũng không còn gì để tiếc. Huống hồ bây giờ mình để lại tài sản này cho các con, chứ có phải cho người dưng nước lã đâu mà tiếc".

Chia sẻ Facebook