Ngực thật hay giả, con robot này sẽ biết ngay sau một chạm

Chia sẻ Facebook
16/05/2019 12:05:43

Theo các nhà phát triển, chỉ cần một cú chạm duy nhất là robot có thể xác định ngực thật hay giả.

Chia sẻ Facebook