Ngư dân thu hơn 50 triệu đồng sau đêm đánh cá cơm đầu năm

13/02/2019 12:03:32

Bốn ngày qua, hơn 100 tàu cá của ngư dân xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm, mỗi tàu đánh bắt 2 - 7 tấn.