Ngư dân Mỹ bắt được tôm hùm màu kẹo bông siêu quý hiếm

Chia sẻ Facebook
12/08/2019 08:34:39

John McInnes, người bắt tôm hùm ở Maine, khá có duyên trong việc bắt các loài giáp xác màu sắc khác lạ.

Chia sẻ Facebook