Ngôi làng nằm trên một tảng đá

Chia sẻ Facebook
08/11/2021 00:16:08

Tại Yemen có ngôi làng Haid Al-Jazil nằm trên một khối đá cao hơn 150 m so với thung lũng Wadi Hadramaout.

Chia sẻ Facebook