Ngày hội giáo viên môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

28/08/2017 04:08:24

GD&TĐ - Sáng 28/8, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II - năm 2017. GS.TS Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đến dự và phát biểu khai mạc. 

Tham dự còn có lãnh đạo Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (Bộ GD&ĐT), Vụ Đào tạo (Bộ VHTT&DL), Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Công an TP. Đà Nẵng và gần 500 cán bộ lãnh đạo, giáo viên, thí sinh trên toàn quốc.

GS.TS Bùi Văn Ga khẳng định: Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT, cũng như Sở GD&ĐT các địa phương đã quan tâm, chú trọng công tác nâng cao giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó, các địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ phương tiện công nghệ thông tin giúp cho các trường đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường cần đúc kết kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là cơ hội để các giáo viên, các cơ quan quản lý, các nhà trường trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, để nhân rộng những mô hình hiệu quả trong thực hiện đổi mới chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

GS.TS Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Nước ta trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín nước ta không ngừng được nâng cao. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta không quên nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta phải chăm lo nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, để đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, các giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngoài việc truyền đạt những kiến thức liên quan, thì còn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, để các thế hệ trẻ có ý thức tốt hơn về nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Vì thế, trong Hội thi lần này, ngoài việc thao giảng lý thuyết và thực hành, các thí sinh còn thi kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục quốc phòng và an ninh. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, qua Hội thi các thầy cô giáo sẽ đề xuất với lãnh đạo các nhà trường triển khai, áp dụng các phương pháp hiệu quả trong giảng dạy, tổ chức thực hiện thắng lợi việc đổi mới giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh”.

Hội thi có mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT toàn quốc; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm phương pháp giảng dạy chuyên môn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.