Ngành học mới năm 2019: Quản trị chất lượng giáo dục

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:07:50

 Năm 2019, lần đầu tiên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN tuyển sinh và đào tạo ngành Quản trị chất lượng giáo dục – tạo nền tảng và cơ sở vững chắc cho các chuyên gia trong lĩnh vực đo lường đánh giá chất lượng giáo dục tương lai.

Chia sẻ Facebook