Ngân hàng tiến thêm một bước trong việc chấm dứt cho vay ngoại tệ

Chia sẻ Facebook
14/08/2019 10:12:35

Thời gian tới, các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối với một nhóm nhu cầu theo quy định.

Từ ngày 1/10, các ngân hàng thương mại sẽ chính thức chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay ngoại tệ trung, dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Đây là lộ trình được đặt ra tại Thông tư số 42/2018 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, quy định này nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn, chuyển dần quan hệ huy động vốn và cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua bán ngoại tệ.

Trước đó, từ ngày 1/4, các ngân hàng cũng đã dừng cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Với lộ trình trên, nhà điều hành hướng đến việc giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ trên tổng dư nợ tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm nhất đến năm 2030 cơ bản khắc phục tình trạng Dollar hóa trong nền kinh tế.

Cho vay bằng ngoại tệ tăng nhanh Các doanh nghiệp xuất khẩu đang chuyển sang vay vốn bằng ngoại tệ ngày càng nhiều hơn, thay vì vay bằng đồng Việt Nam.

Chia sẻ Facebook
loading...