Ngân hàng, Fintech dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:33:12

Ngành nhân sự đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu mở rộng và xây dựng chuỗi sản xuất tại Việt Nam của công ty đa quốc gia ngày càng tăng do cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Chia sẻ Facebook