Nga mời Ấn Độ cùng chế tạo tàu ngầm, tiêm kích tàng hình

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:54

Moskva muốn New Delhi cùng phát triển tàu ngầm diesel - điện và nối lại hợp tác trong dự án tiêm kích tàng hình Su-57.

Chia sẻ Facebook