Nếu 7 tỷ người được chia số vàng 700 tỷ tỷ USD từ "tiểu hành tinh...

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:34:16

Về mặt lý thuyết, mỗi người trong toàn bộ dân số sẽ được chia tới gần 93 tỷ USD, lớn hơn cả tài sản của tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ Facebook