NASA giữ hoạt động các tàu thăm dò không gian cũ nhất

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:26:41

Voyager 1 và Voyager 2 là hai tàu thăm dò không gian đã hoạt động trong vũ trụ được gần 42 năm, lâu hơn bất cứ tàu thăm dò nào khác trong lịch sử.

Chia sẻ Facebook