“Náo loạn” tại đại hội cổ đông Eximbank

Chia sẻ Facebook
24/05/2016 10:31:05

Phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ 2 tổ chức sáng nay 24.5 của Eximbank vẫn chưa thể tiến hành do một nhóm cổ đông “chạy” lên sân khấu chính làm náo loạn vì cho rằng đại hội tiến hành không đúng quy chế, số liệu kiểm phiếu cũng không minh bạch…

Lúc 9h,  tỉ lệ cổ đông đến tham dự đạt 93,55%, Eximbank bắt đầu đại hội

Ngay sau khi bắt đầu thông qua Quy chế tiến hành đại hội, nhiều đại biểu bắt đầu náo loạn không đồng ý quy chế đại hội. Cụ thể, có 71,97% đồng ý với quy chế và có 28,03% không đồng ý thông qua quy chế.

Tuy nhiên, do số lượng đồng ý đạt hơn 71% nên đại hội vẫn tiếp tục tiến hành.

Ngay lúc chủ tọa đoàn mời đại diện các đại diện HĐQT lên điều hành đại hội thì có một nhóm người lên ngay sân khấu và phản đối việc kiểm phiếu là sai quy chế.

Cụ thể, một cổ đông cho biết tại sao việc kiểm phiếu chỉ công bố số người không đồng ý mà không công bố tỷ lệ số người đồng ý. Đại diện này cũng đề nghị sau khi đưa ra bằng chứng tỷ lệ  đồng ý thì mới được mời các đại diện lên điều hành đại hội.

Hội nghị càng căng thẳng hơn khi có cổ đông nữ lên sân khấu cho biết không thấy quét phiếu mà có số liệu là ở đâu, đề nghị ban tổ chức đưa ra bằng chứng chính xác.

Lúc này, một đại diện BTC phải đứng ra cam kết mời các cổ đông về chỗ ngồi rồi mới tiến hành công bố chính xác thông tin. Lúc này, các cổ đông mới về chỗ ngồi.

Tuy nhiên, sau đó lại bắt đầu náo loạn khi những cam kết của BTC không được thực hiện.

Một cô đông lên giằng miccro và nói: “Chưa thông qua chủ tọa đoàn mà đã mời tọa đoàn lên là sao. Tại sao không tôn trọng cổ đông, coi cổ đông là gì?”

Đại diện BTC cho rằng việc đưa ra chủ tọa đoàn là hoàn toàn đúng luật. Cổ đông có thắc mắc thì có thể xem qua quy chế của Eximbank và luật quy định. Nếu có gây rối tiếp thì chúng tôi buộc phải nhờ bảo vệ can thiệp.

Một cổ đông sáng lập bức xúc: “Hôm trước đã không được tiến hành, bây giờ lại như thế nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một đại hội nào như thế này… Tôi đề nghị các anh chị cổ đông về chỗ ngồi để giơ tay phát biểu. Cứ làm thế này vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bạc…”.

Tuy nhiên, những cổ đông vẫn tiếp tục náo loạn và chủ tọa đoàn vẫn chưa thể tiến hành đại hội do vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất…

Tiếp đó, BTC buộc phải mời ông Lê Văn Quyết, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Naoki Nishizawa, thành viên HĐQT xuống khỏi bàn chủ tọa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này…

Chia sẻ Facebook
loading...