Nắng nóng bao phủ khu vực từ Thanh Hóa - Bình Thuận

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:31:58

Ngày 12/7, Trung Bộ vẫn là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước. Nắng nóng bao phủ từ Thanh Hóa - Bình Thuận, nhiệt độ từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Chia sẻ Facebook