Năm học mới, TPHCM khó giảm sĩ số học sinh theo chuẩn

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:06:18

 "TP.HCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên việc giảm sĩ số học sinh trên lớp, tăng tỉ lệ học 2 buổi/ngày cũng như chuẩn bị cho chương trình phổ thông mới đạt chuẩn quốc gia còn nhiều khó khăn".

Chia sẻ Facebook