Năm 2020 lương tối thiểu vùng tăng 5,5%

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:31:49

Mức tăng 5,5% được cho là sẽ đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.

Chia sẻ Facebook