Năm 2020 lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 5,5%

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:05:59

Mức tăng 5,5% được cho là sẽ đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.

Chia sẻ Facebook