Năm 2017: 4 chính sách tiền lương sẽ có hiệu lực

Chia sẻ Facebook
26/12/2016 08:31:05

Sang năm 2017: Lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,3 %; lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp sẽ được tăng theo tuỳ nhóm đối tượng. Đồng thời, mức lương của nhóm lao động qua đào tạo, học nghề cũng được bổ sung...

(Theo Dân trí)

Tin liên quan

Chia sẻ Facebook