Nai Nara chết do nuốt quá nhiều túi nhựa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:05:27

Quỹ Bảo tồn nai Nara cho biết, 9 con nai tại công viên Nara nổi tiếng của Nhật Bản đã chết sau khi nuốt phải một lượng lớn túi nhựa vào trong bụng.

Chia sẻ Facebook