Mỹ tài trợ 21,7 triệu USD để Việt Nam cải cách các thủ tục hải quan

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:42:15

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ với tổng số vốn 21,7 triệu USD trong vòng 5 năm được kỳ vọng hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xuất, nhập khẩu và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chia sẻ Facebook