Mỹ hạ sát tướng Iran: Người Mỹ tăng chỉ trích Trump sau vụ hạ sát tướng Iran

Chia sẻ Facebook
08/01/2020 15:10:26

Người Mỹ ngày càng không đồng tình với cách Trump xử lý vấn đề Iran sau khi ông ra lệnh hạ sát tướng Soleimani, theo khảo sát của Ipsos.

Chia sẻ Facebook