Mỹ: FED nghiên cứu tác động của đồng tiền số Libra

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:04:17

FED đã thiết lập một "nhóm làm việc" để phối hợp với các cơ quan Chính phủ và các ngân hàng Trung ương khác để xem xét tác động của đồng tiền số Libra sắp ra mắt.

Chia sẻ Facebook