Mỹ dọa đánh phủ đầu dân quân thân Iran

Chia sẻ Facebook
03/01/2020 20:35:53

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo sẽ áp dụng đòn phủ đầu nếu phát hiện dân quân thân Tehran đe dọa lực lượng của Washington ở Trung Đông.

Chia sẻ Facebook