Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng

Chia sẻ Facebook
14/12/2019 11:20:55

Mỹ Trung Quốc cáo buộc vi phạm chủ quyền biển Đông quân sự đảo tranh chấp Việt Nam Philippines

Chia sẻ Facebook