Mong Đảng có những quyết sách lớn đối với nghiên cứu khoa học

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:45:51

Bác sỹ Hà Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), kỳ vọng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ lựa chọn được những người cán bộ hội tụ được 4 chữ "T" - Tín, Tâm, Tài, Tầm - để lãnh đạo Đảng, đưa đất nước ta có bước phát triển đột phá.

Muốn vậy, người lãnh đạo phải xác định lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Trong Đảng phải thực sự dân chủ, minh bạch để củng cố niềm tin của nhân dân. Đây là vấn đề mà các đảng viên phải nhận thức rõ để có hành động đúng đắn.

Vừa tham gia quản lý, vừa làm công việc chuyên môn, bác sỹ Hà Việt Trung còn tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng về Đại hội XII của Đảng, ông Trung kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn đối với chiến lược khoa học kỹ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phải đánh giá đúng tầm vai trò của khoa học kỹ thuật; coi trọng và sử dụng một cách có hiệu quả trí tuệ của các nhà khoa học để tạo ra động lực phát triển. Chúng ta có rất nhiều phát minh, sáng tạo và trực tiếp sản xuất ra các công cụ nhằm phục vụ sản xuất lại do chính những người nông dân thuần túy làm ra. Vậy thì không cớ gì phủ nhận hoặc không coi trọng đến nguồn chất xám và sự say mê sáng tạo đó của con người Việt Nam mình.

Bản thân tôi và các cộng sự cũng đã có lúc cảm thấy băn khoăn trước một vài quan điểm của chính một số nhà khoa học gạo cội cho rằng “người Việt Nam không thể có phát minh”. Tôi cho rằng, nếu vẫn còn tư duy đó thì làm sao khai thác được nguồn lực có ngay chính trong nội tại của mình?

“Từ trải nghiệm của mình, tôi kiến nghị, Đảng, Nhà nước cần có đột phá mạnh mẽ đối với chính sách đầu tư nghiên cứu khoa học; cơ chế triển khai các nghiên cứu này cần phải minh bạch để làm trong sạch đội ngũ quản lý khoa học. Qua đó cho thấy việc đầu tư của Nhà nước được chi một cách thiết thực, tạo ra những công trình nghiên cứu thực sự có ý nghĩa và đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra”, bác sỹ Hà Việt Trung mong muốn.

Chia sẻ Facebook
loading...