Mò vào hang săn con non, rắn hổ mang bị cầy mangut xé xác

18/07/2018 06:27:49

Rắn là chuyên gia đột nhập vào hang hẹp, nơi cầy mangut giấu con non. Khi linh do thám phát hiện có rắn chúng sẽ cất tiếng kêu cảnh báo. Cả bầy kéo tới nghênh chiến kẻ thù.

Con rắn hổ mang phun nọc Mozambique liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để tấn công con non nhưng bị phát hiện và phải trả giá bằng mạng sống.


Con rắn hổ mang phun nọc Mozambique này có thể giết chết một người. Nọc độc chứa độc tố cytotoxin của nó làm thịt phân hủy. Đây là sát thủ mà cầy mangut phải đánh trả.

Cầy mangut miễn dịch với nọc độc của rắn hổ mang.

Con rắn là mối đe dọa chí mạng đối với cầy con nhưng nếu chúng đánh bại kẻ thù, đó sẽ là một bữa ăn giàu protein. Mối thù truyền kiếp với rắn khiến chúng phòng bị trong khoảnh khắc này.

Cầy mangut miễn dịch với nọc độc của rắn hổ mang. Đây là lúc chiến thuật tác chiến tập thể của cầy mangut phát huy tác dụng. Với quá nhiều mục tiêu di động, rắn hổ mang không thể quyết định tấn công con vật nào. Cắn mồi không phải là vũ khí duy nhất của nó.

Con rắn có thể phun luồng nọc độc vô hình thẳng về phía kẻ thù. Phản ứng nhanh như chớp của cầy mangut giúp chúng thoát nạn. Chúng tiếp tục gây áp lực cho đến khi con rắn phải tìm cách trốn thoát và tấn công trong lúc con rắn mải bỏ chạy.

Với những chiếc răng sắc nhọn, chúng xé xác con rắn và ăn thịt.