Máy bay của Séc phại hạ cánh khẩn cấp do lỗi càng bánh sau

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:28:34

Máy bay đã buộc phải quay trở về vị trí xuất phát sau khi được thông báo về lỗi ở khung càng bánh sau.

Chia sẻ Facebook