Mấu chốt căn bản

Chia sẻ Facebook
11/03/2021 12:10:24

Bàn chuyện xử lý dứt điểm “hung thần karaoke” gây ô nhiễm tiếng ồn trong dân cư mà không “cắt đuôi” được những lý do đeo bám dai dẳng nhận thức của cơ quan chức năng ở TP.HCM thì khó lòng mà có hồi kết.

Cấp xã, phường ít người, mỏng lực, không có sẵn phương tiện chuyên dụng nói khó đã đành; đằng này cấp quận, cấp thành bộ máy đầy đủ, phương tiện không khó để có vậy mà cũng kêu khó, là kêu khó chuyện xác định mức âm thanh vượt quá quy định để làm cơ sở xử phạt. Thậm chí có ý kiến còn đặt ra cả chuyện tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thẩm định tiếng ồn (?), cứ như thể mấu chốt căn bản của vấn đề này là chuyện xác định mức độ tiếng ồn để xử phạt.

Thưa không. Mấu chốt căn bản để giải quyết vấn nạn này là ở hành động kiên quyết và tính chuyên nghiệp của cơ quan chức năng.

Kiên quyết không chỉ thể hiện ở việc ra văn bản quyết liệt, mà kiên quyết còn phải thể hiện ở việc bố trí lực lượng để giải quyết theo từng giai đoạn từ cao điểm cho đến khi thiết lập được trật tự cần thiết. Cao điểm là lúc mà vấn nạn tràn lan, ai cũng có thể tùy tiện kéo loa “kẹo kéo” ra ngoài ngõ, ra trước nhà hát tưng bừng mà bất chấp cảm nhận của người khác, có người đến nhắc thì dọa đánh, dọa chém. Đến mức thế thì phải xử lý kiên quyết, chưa xác định được mức gây ồn để xử phạt thì chí ít cũng lập biên bản ghi nhận, yêu cầu tạm dừng, thiết lập yêu cầu giải thích để cắt mạch cảm hứng karaoke quá đà gây ảnh hưởng cộng đồng. Có làm kiên quyết thì dù có chưa xử phạt được những trường hợp chầy bửa chống đối thì cũng dẹp được nhiều trường hợp khác. Chứ cứ nói khó rồi để mặc thì vấn nạn tràn lan là đúng rồi.

Còn chuyên nghiệp là chỉ định một lực lượng chuyên trách có sẵn trong bộ máy để thực thi nhiệm vụ, như kinh nghiệm mà Đà Nẵng đã làm, là giao cho cảnh sát môi trường thực hiện. Chứ còn, trông chờ vào các tổ đội liên ngành thì chỉ riêng công tác phối hợp xử lý thôi đã rối rắm, chưa kể chuyện mỗi lần huy động liên ngành là mỗi lần phiền phức thủ tục. Phương án huy động bên thứ ba cung cấp dịch vụ đo lường cường độ âm thanh để hỗ trợ xử lý với những trường hợp chầy bửa cãi càn cũng là chuyên nghiệp.

Cơ quan chức năng nói “không làm được” hay “khó làm” thì cũng nên ngó nghiêng xung quanh xem các địa phương khác tại sao lại làm được. Huế làm được, Đà Nẵng làm được, An Giang mới đây cũng làm được thì cớ gì TP.HCM lại không làm được? Ở đâu mà chẳng phát sinh chút khó khăn trong việc xác định cường độ tiếng ồn để có cơ sở xử phạt. Nhưng trước khi đi đến mức xử phạt vẫn luôn có hàng loạt mức độ xử lý khác, tạo nhiều rào cản để hạn chế các trường hợp tùy tiện trong sinh hoạt giải trí với karaoke.

“Chịu không thấu” vấn nạn karaoke, người dân cầu cứu UBND TP.HCM Người dân rất mong các cơ quan chức năng ở TP.HCM đừng tiếp tục nói khó chuyện này chuyện kia mà không đặt quyết tâm xử lý dứt điểm “hung thần karaoke” nữa. Mấu chốt căn bản của vấn đề chính là chuyện quyết tâm hành động hay không mà thôi.

“Chịu không thấu” vấn nạn karaoke, người dân cầu cứu UBND TP.HCM

Chia sẻ Facebook