Marvel sẽ thay thế Black Panther thành nhân vật khác, không phải T’Challa?

Chia sẻ Facebook
11/07/2019 23:51:25

Trong Black Panther, TChalla đã tiếp bước cha mình và tiếp tục trở thành người bảo vệ trung thành của Wakanda - chống lại sự cạnh tranh từ Erik Killmonger và MBaku và lên ngôi. 

Chia sẻ Facebook