Màn đổi đời ngoạn mục nhờ 1 lời tiên tri của Thái hậu da màu duy nhất của Trung Hoa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:31:54

Từ một cung nữ ngoại lai sở hữu ngoại hình không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ đương thời, nhân vật này đã đổi đời ngoạn mục nhờ lời tiên tri của thầy tướng số nổi tiếng bấy giờ.

Chia sẻ Facebook