Malaysia kiểm tra tiền hôn nhân nhằm giảm ly dị

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:07:47

Với tỷ lệ hơn 1/3 cặp đôi ly dị trong 5 năm đầu của hôn nhân, Chính phủ Malaysia đang chuẩn bị đưa một bài kiểm tra vào thủ tục đăng ký kết hôn.

Chia sẻ Facebook