Lý tưởng vì Tổ quốc của thanh niên

Chia sẻ Facebook
01/09/2019 22:33:21

Những người trẻ hôm nay khi mang trong mình khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, khi đủ cả đức, tài, họ tự tin gánh vác sứ mệnh lịch sử là người chủ tương lai của nước nhà.

Đoàn viên thanh niên - Nòng cốt đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Bác còn căn dặn: "Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết…".

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước đã không ngừng bồi dưỡng thế hệ trẻ, để ngày hôm nay, đất nước ta có rất nhiều người trẻ đủ đức đủ tài, đang cống hiến cho đất nước, trong các lĩnh vực khác nhau.


Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân Tối qua (31/8), tại Khu di tích lưu niệm Nguyễn Du đã diễn ra Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

2 giờ trước

3 giờ trước

Chia sẻ Facebook
loading...