Lý do để bạn quyết định kết hôn là vì 'nghe theo tiếng gọi con tim' hay một điều gì khác?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:36:07

Tình yêu chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí là ngay lập tức thành hình, còn cố gồng gánh gượng ép cũng chỉ trở nên vô nghĩa.

Chia sẻ Facebook