Luxembourg - Quốc gia đầu tiên miễn phí phương tiện công cộng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:26:27

Luxembourg sẽ trở thành đất nước đầu tiên trên thế giới không thu phí trên toàn bộ hệ thống giao thông công cộng.

Chia sẻ Facebook