Lương thấp, nhiều công nhân phải "đẻ thuê", vay nặng lãi

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:21:36

"Chỉ cần đến ngay KCN Bắc Thăng long đã thấy được sự tha hóa của nhiều lao động, họ phải chửa đẻ thuê để kiếm tiền".

Chia sẻ Facebook