Luật cấm xây mộ hoành tráng - Không xây mộ quá 5m vuông

Chia sẻ Facebook
07/04/2016 15:41:44

Từ 27.5, không được xây mộ hoành tráng Mỗi phần mộ chôn cất một lần được sử dụng diện tích đất tối đa không quá 5m2.

Những ngôi mộ xây cất hoành tráng ở nghĩa trang An Bằng, Phú Vang, Huế đã từng lên báo nước ngoài (ảnh: Daily Mail)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, có hiệu lực thi hành từ ngày 27.5.


Theo đó, Chính phủ quy định rõ về diện tích của mỗi phần mộ, diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5m 2 , diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ cát táng tối đa không quá 3m 2 .

Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại nhằm tiết kiệm tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh.

“Kích thước, kiểu dáng các mộ, bia mộ và khoảng cách giữa các lô mộ, hàng mộ, các mộ; kích thước ô để lọ tro cốt phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”, Nghị định nêu rõ

Việc táng được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải được sự chấp thuận của UBND các cấp theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và phải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cũng theo Nghị định 23, việc xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chính phủ miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất mai táng tại các nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách xã hội.

Chia sẻ Facebook
loading...