Lỗi bảo mật của Apple Watch buộc Apple tạm tắt tính năng Walkie-Talkie

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:03:41

Dù chưa có bằng chứng nào cho thấy lỗ hổng này đã từng bị khai thác, nhưng Apple đã hành động để không làm ảnh hưởng đến người dùng.

Chia sẻ Facebook