Loài cá chỉ mất 20 ngày để chuyển giới từ cái thành đực

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:21:30

Cá bàng chài cái khi chuyển giới thành con đực hormone nữ tắt trong 1 - 2 ngày, mọc tinh hoàn và sẵn sàng giao phối với cá cái khác.

Chia sẻ Facebook