Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài dự thầu cao tốc Bắc - Nam

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:06:53

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự thầu 8 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP). Một nhà đầu tư đến từ Trung Quốc dự thầu 2 dự án.

Chia sẻ Facebook