Lộ diện danh sách nhà đầu tư nộp hồ sơ dự đấu thầu cao tốc Bắc – Nam

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:07:18

Với 7/8 dự án đã mở hồ sơ thầu, tổng cộng có 51 hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, liên danh trong nước với nhà đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ Facebook