LMHT: Trở thành cao thủ 'feed to win' với bảng ngọc và bổ trợ của 'QTV đánh giải'

Chia sẻ Facebook
23/03/2016 17:22:54

Soi bảng ngọc và bảng bổ trợ của QTV trong trận bán kết gặp SAJ tại Coca-Cola Championship Series.

00:00 / 01:50

Subtitles/CC Subtitles Languages (0) OFF › Option › ‹   Options Font family Arial › Font size 22.5px › Text color White › Text opacity 100% › Background color White › Background opacity 0% › Reset ‹    Font Family Arial Serif Sans-Serif ‹    Font Size 12px 18px 22.5px 36px 48px ‹    Text Color White Black Green Yellow Blue Cyan Magenta Red ‹    Text Opacity 25% 50% 75% 100% ‹    Background Color Black White Green Yellow Blue Cyan Magenta Red ‹    Background Opacity 0% 25% 50% 75% 100%

Top 5 QTV - CCCS Mùa Xuân 2016 Playoff


Top 5 pha xử lý hay nhất của QTV tại CCCS.

Game 1, QTV cầm Olaf đối đầu với Poppy


Bảng ngọc của QTV khi cầm Olaf


Bảng bổ trợ của QTV khi cầm Olaf

Game 2 và 4, QTV cầm Nautilus đối đầu với Poppy, Gangplank


Bảng ngọc của QTV khi cầm Nautilus


Bảng bổ trợ của QTV khi cầm Nautilus

Game 3, QTV cầm Poppy đối đầu với Trundle


Bảng ngọc của QTV khi cầm Poppy


Bảng bổ trợ của QTV khi cầm Poppy

Game 3, QTV cầm Lissandra đối đầu với Maokai


Bảng ngọc của QTV khi cầm Lissandra


Bảng bổ trợ của QTV khi cầm Lissandra

Chúc các bạn leo rank thành công với bảng ngọc và bổ trợ của QTV.

Chia sẻ Facebook
loading...