LMHT: Ra mắt loạt skin Thần Rừng và Hỏa Ngục tuyệt đẹp cho Ahri, Nocturne, Veigar, Galio, Shen và Varus

Chia sẻ Facebook
14/08/2019 10:35:08

Bản cập nhật LMHT 9.17 tại máy chủ thử nghiệp PBE đã chính thức xuất hiện, các trang phục mới tại lần update này cũng đã lộ diện.


Trong bản cập nhật mới nhất trên máy chủ thử nghiệm của LMHT , Riot Games đã tung ra tổng cộng 6 trang phục, trong đó có 3 trang phục chủ đề Thần Rừng của Ahri, Nocturne và Veigar; 3 trang phục Hỏa Ngục của Galio, Shen và Varus.


Ahri Thần Rừng

Hình nền của Ahri Thần Rừng

Hình nền và khung tải trận


Nocturne Thần Rừng

Hình nền

Hình nền tải trận


Veigar Thần Rừng

Hình nền của Veigar Thần Rừng

Hình nền với khung tải trận


Sau đó là loạt trang phục Hỏa Ngục:

Hình nền của Galio và Varus Lửa Địa Ngục


Galio Hỏa Ngục


Varus Hỏa Ngục


Shen Hỏa Ngục

Hình nền của Shen Lửa Địa Ngục (ngược lại của 2 trang phục kia)


Loạt gói đa sắc của các trang phục mới:

Ahri Thần Rừng 8 gói đa sắc (hiện chưa có hình ảnh).

Veigar Thần Rừng

Nocturne Thần Rừng

Galio Hỏa Ngục

Shen Hỏa Ngục

Varus Hỏa Ngục

Theo dự kiến thì những trang phục này sẽ ra mắt tại các máy chủ vào tháng 9, khi bản cập nhật 9.17 được update tại các khu vực chính thức.

Chia sẻ Facebook