Licogi có Chủ tịch HĐQT mới

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:14:44

Tổng công ty Licogi (Mã: LIC) vừa ra quyết định bầu ông Đinh Việt Tùng (sinh năm 1974), thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Chia sẻ Facebook