Lễ đón xe tăng cổ T-34 Lào tại Nga

Chia sẻ Facebook
21/01/2019 10:25:27

Quân đội Nga thành lập tiểu đoàn tăng gồm 30 chiếc T-34-85 mua lại từ Lào, nhằm phục vụ duyệt binh và đóng phim lịch sử.

Chia sẻ Facebook