Lấy ý kiến rộng rãi phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt

Chia sẻ Facebook
14/08/2020 18:02:59

Ba phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng thuộc quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hòa Bình, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa được trưng bày để lấy ý kiến công khai.

Người dân Đà Lạt xem mô hình phương án kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng ẢNH: LÂM VIÊN Người dân Đà Lạt xem mô hình phương án kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, có 3 phương án kiến trúc đi kèm thông tin về chỉ tiêu kiến trúc, cùng các hình ảnh, mô hình trực quan, trình chiếu thuyết minh sinh động để người dân cho ý kiến tại chỗ bằng phiếu lấy ý kiến, nhằm chọn ra phương án tối ưu cho kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng.

Thanh Niên

Đồ án khu đồi Dinh tỉnh trưởng được công bố hồi tháng 3.2019 xa lạ với Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN Đồ án khu đồi Dinh tỉnh trưởng được công bố hồi tháng 3.2019 xa lạ với Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Chia sẻ Facebook