Lập Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ Facebook
30/06/2017 06:29:51

TTO- Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng vừa có ý kiến đồng ý chủ trương  thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Lập Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Tắc đường ở phố Tây Sơn, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng giao  Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng để  xây dựng đề án thành lập Ban Chỉ đạo theo Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và chỉ đạo của Thủ tướng, trình Thủ tướng trong tháng 7-2017

Trước đó, UBND TP. Hà Nội có kiến nghị Thủ tướng thành lập Ban chỉ đạo đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội để tập trung chỉ đạo các giải pháp về đầu tư và chống ùn tắc giao thông.

Với kiến nghị này, tại thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25-1-2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành xem xét báo cáo Thủ tướng theo hướng thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do Thủ tướng làm Trưởng Ban, phó trưởng ban gồm một Phó thủ tướng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các thành viên gồm các bộ ngành liên quan.

TUẤN PHÙNG

Chia sẻ Facebook
loading...