Lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Giang nói về việc học thăng hạng giáo viên

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:38:34

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nói rằng việc đào tạo thăng hạng giáo viên là theo kế hoạch và bắt buộc các giáo viên trong diện phải đi bồi dưỡng.

Chia sẻ Facebook